Jag har en särskild talang för att beröra med musik. Om jag skulle beskriva den som i en saga är jag trollkarl. Egentligen är det inget mystiskt med det utan helt naturligt. Jag älskar musik. Jag älskar hur tonerna uppstår och hur dom berör mej. Och när jag spelar på instrumenten för människor känner jag av vad dom skulle vilja beröras av. Vad deras kropp, deras autonoma nervsystem skulle vilja beröras av. Och så söker jag den musiken, jag frambringar den – så gott det går – på mina instrument med den människa som jag spelar för.

Det som är en ”troll-konst” är att det autonoma nervsystemet svarar på min kärlek, på min omsorg med att bli tryggt och vara i sej självt. Egentligen är uttrycket ”det autonoma nervsystemet” missvisande eftersom det är frågan om en levande varelse som har en intern kommunikation. Det som är en ”troll-konst” är just att det autonoma nervsystemet svarar an på sitt eget sätt, helt autonomt, av sej själv. Här finns inte mekanik, här finns beröring och gensvar, ett alldeles eget autonomt gensvar.

I vår kultur binds kroppen ofta upp och vi anpassar oss. I min musikaliska försorg blir denna kommunikation fri och kroppen kan kommunicera i sej själv fritt, mer eller mindre som det var möjligt innan den kommunikationen blev begränsad av uppfostran eller skola eller egna begränsande beslut. Det som är min talang och som blir min ”troll-konst”, min friskvård är att denna kommunikation i kroppen får vara ursprunglig, som den var i början av livet. Det är som att börja om från början och hämta tillbaka sej, komma i ett läge där du är dej själv som dej själv. En process, en aning om vem du är. I och med livet, i och med att det är ofullständigt och föränderligt blir detta ”vem du är” aldrig en sak, blir aldrig något du kan ”pin-pointa”. Det är bara en vetskap, en förnimmelse av dej.

Det jag kan erbjuda är friskvård. Friskvårdskonst. Kroppen behöver i vår stressade, anpassade tid, återhämtning, behöver ett ”vattenhål”, där den får slappna av och vara i enlighet med sina behov av rörelsefrihet och omsorg om sej själv: den får immateriell beröringsnäring genom musiken. För kroppen är dödlig, den behöver tas omhand.

Den friskvård jag erbjuder är basal. Basal eftersom den vårdar om vår utgångspunkt, vår konception som människa, det att vi blivit till, av ett ägg från mammalinjen och en spermie från pappalinjen och något immateriellt som vi dragit till oss. Detta unika finns som minne i alla våra celler. Musiken som jag frambringar den rör på ett eller annat sätt vid det minnet och så kan människan börja om där.

Det innebär mindre ångest. Mindre oro. Mer tillfredshet. Mer glädje. Mer öppenhet. Mer kärlek.